อำเภอจอมบึง

            จอมบึง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเป็นเส้นทางผ่านเวลาทัพพม่าจะยกมาตีไทยพ.ศ.  2438  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสจอมบึงกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถ   พระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จไปชมบึงใหญ่  โดยเสด็จไปทางสายเก่าบ้านวังมะเดื่อ  เจ้าหน้าที่ได้เปิดป่าพงหญ้าเป็นถนนไปสู่บึง  พระองค์ทรงโปรดปรานในความงามของบึงมากทรงพระดำรัสช้าๆ  ว่า”นี้หรือบึง สวยงามดี  ต่อไปจะเจริญต่อไปนี้ให้เรียกว่า  จอมบึง”   ชาวบ้านจึงเรียกบึงใหญ่ว่าจอมบึงมาจนทุกวันนี้การเสด็จประพาสจอมบึงครั้งนี้  พระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชดำริว่าท้องที่จอมบึงเป็นที่ราบ  ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่หนาแน่นแต่กันดาร   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอจอมบึง   พ.ศ.   2501  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะกิ่งอำเภอจบึงเป็นอำเภอจอมบึง
              อำเภอจอมบึงเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน  9 อำเภอของจังหวัดราชบุรี  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง  30 กิโลเมตร  โดยทางหลวงแผ่นดิน     สายราชบุรี – จอมบึง    

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s