อำเภอบางแพ

          ” บางแพ ”  ได้ความว่า  เมื่อสมัยก่อนท้องที่อำเภอนี้เป็นที่ลุ่มจดชายทะเลเต็มไปด้วยป่าพง  ป่ากก  มีผู้คนอาศัยน้อย ถึงฤดูน้ำจะมีผู้คนพากันขึ้นไปตัดไม้ทางป่า  ผูกเป็นแพล่องลงมาตามลำน้ำไป  ขายทางชายทะเล  การเดินทางจะต้องนำแพไม้มาจอดพัก  ค้างแรมที่บ้านบางแพนี้เมื่อมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยน้อย   จึงพากันเรียกที่แห่งนี้ว่า  ” บางแพ ”                          
           เมื่อได้ตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้นที่ตำบลบางแพจึงได้ชื่อว่า   “อำเภอบางแพ”   ตามสถานที่ตั้ง  อำเภอบางแพตั้งขึ้นครั้งแรกใน ปี  พ.ศ. 2457 โดยแบ่งตำบลต่างๆ ของ อำเภอบ้านโป่ง  อำเภอโพธาราม  และอำเภอดำเนินสะดวก  รวม 17  ตำบล   จัดเป็นตำบลขึ้นใหม่แล้วยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2460ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่บริเวณวัดหัวโพ  ตำบลหัวโพ  อาศัยศาลาการเปรียญซึ่งเป็น  ศาลาดิน   เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอชั่วคราว   และได้เปลี่ยนเป็น  ” อำเภอหัวโพ ”  ครั้นในปี  พ.ศ. 2461ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากตำบลหัวโพมาตั้งที่บ้านหมู่ที่  5  ตำบลบางแพ   อยู่ฝั่งตะวันออกของลำคลองบางแพ ณ ที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น ” อำเภอบางแพ”

           เป็นที่ราบลุ่มทั่วไป  ไม่มีป่าและเขา    สภาพทั่วไปอากาศโปร่งเย็น  มีความชุ่มชื่นพอสมควร ลำน้ำสำคัญที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร คือ ลำคลองบางแพ เริ่มต้นจาก ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผ่านอำเภอบางแพ ในท้องที่ตำบลวังเย็น และในท้องที่ตำบลบางแพเนื่องจากอำเภอ นี้เป็นที่ราบลุ่ม ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีปลาและสัตว์น้ำตามแม่น้ำลำคลอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s