อำเภอปากท่อ

            ประวัติมีว่า  พื้นที่ทั่วๆ  ไปของอำเภอนี้ราบส่วนมาก  และมีพื้นที่แห่งหนึ่งเป็นที่ต่ำกว่าที่อื่น  พื้นที่แห่งนั้นเรียกว่า  “หนองทะเล”   ในฤดูฝนน้ำฝนจากตำบลต่างๆ  จะไหลมารวมกันที่หนองทะเลเพียงแห่งเดียว  และทางทิศตะวันออกของหนองทะเลเป็นที่ต่ำกว่าทุกทิศน้ำที่ไหลมารวมกันอยู่นั้น   จะไหลไปทางไหนไม่ได้    มีช่องทางน้ำไหลได้เพียงทางเดียวเวลาน้ำไหลออกจากหนอง ทะเลจะเชี่ยวมาก  คล้ายน้ำไหลออกจากท่อเลยทำให้ราษฎรขนานนามพื้นที่หนองทะเลใหม่ว่า       “ปากท่อ” ซึ่งเป็นตำบลและที่ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่มาจนถึงปัจจุบัน   
          ตำบลปากท่อ เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองราชบุรี  ต่อมาเมื่อ  ร.ศ.  118  ได้ตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้นแห่งหนึ่ง  คือ  ที่ว่าการอำเภอท่านัด-วัดประดู่  ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลจอมประทัด  ตำบลปากท่อจึงได้โอนไปขึ้นกับอำเภอท่านัดวัดประดู่   แต่การไปมาติดต่อของราษฎรไม่สะดวก  เพราะที่ว่าการอำเภอดังกล่าว  ตั้งอยู่ริมคลอง  ไม่มีถนน      จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่ตำบลวัดเพลง  เรียกว่า  ที่ว่าการอำเภอแม่น้ำอ้อมจนเมื่อง  พ.ศ.  2460 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอแม่น้ำอ้อม  มาตั้งที่ตำบลปากท่อ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s