อำเภอวัดเพลง

                     อำเภอวัดเพลง ปัจจุบันอยู่ฝั่งขวาของลำแม่น้ำ  แควอ้อม  ซึ่งเป็นสายน้ำแยกแม่น้ำแม่กลองที่ตำบลบ้านไร่  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  และไปบรรจบกับแม่น้ำแม่กลองอีกที่ตำบลแควอ้อม  อำเภออัมพวา      อำเภอวัดเพลง   มีประวัติความเป็นมาดังนี้    เมื่อตั้งขึ้นครั้งแรกชื่ออำเภอวัดประดู่  เพราะสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอครั้งแรก  อยู่ริมคลองวัดประดู่  บริเวณหน้าวัดประดู่อ้อม   ตำบลจอมประทัดขณะนี้  การปกครอง  การไปติดต่อกับจ้งหวัดราชบุรี  ซึ่งในฤดูแล้งน้ำลดมากก็เป็นอุปสรรคในการเดินทาง  จึงอนุญาตกระทรวงมหาดไทยย้ายอำเภอแม่น้ำอ้อมไปตั้งใหม่ ณ ตำบลปากท่อ  ริมสถานีรถไฟ  แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอปากท่อ  เมื่ออำเภอแม่น้ำอ้อมได้ถูกโอนไปตั้งเป็น  อำเภอปากท่อ  แล้ว  ทางราชการคงให้สถานีตำรวจภูธรอยู่ตามเดิมมิได้ย้ายไปด้วย  เพราะเกรงว่าเหตุการณ์โจรผู้ร้ายจะกำเริบขึ้นและทางราชการก็เห็นสมควรให้ตั้งกิ่งอำเภอขึ้นแทน โดยตั้งชื่อว่ากิ่งอำเภอวัดเพลง  มีอาณาเขต  3  ตำบล  คือ  ตำบลวัดเพลง  ตำบลเกาะศาลพระ   ตำบลจอมประทัด    และได้ยกฐานะเป็นอำเภอวัดเพลง  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2516   อำเภอวัดเพลง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดราชบุรี มีอาณาเขตตามแม่น้ำแควอ้อมฝั่งขวา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s