อำเภอเมือง

            อำเภอเมืองราชบุรี  เดิมเป็นที่ตั้งเมืองเรียกว่า  ” เมืองราชบุรี ”  มีฐานะเป็น มณฑลราชบุรี  อันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร  ” ทวาราวดี ”  ของชนชาติลาว  เล่ากันว่า   เมืองราชบุรีนี้ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่  (เดิมชื่อตำบลอู่เรือ )  อำเภอเมืองราชบุรี  ในปัจจุบัน  ต่อมาเมืองราชบุรีได้ร้างไปประมาณ  300 – 400 ปี  ภายหลังพระเจ้าอู่ทอง  ได้สร้างเมืองราชบุรีขึ้นใหม่ทีวัดมหาธาตุซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง ต่อมา  เมื่อ พ.ศ. 2360  ( ร.ศ. 36 )      ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองราชบุรี  มาตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง  คือที่ตั้งจังหวัดทหารบกราชบุรี
          ครั้นปี  พ.ศ. 2440  (ร.ศ. 116 )        ได้เริ่มจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในครั้งนั้น  ได้แบ่งการปกครองท้องที่ออกเป็น  5  อำเภอ เฉพาะอำเภอเมืองราชบุรี  เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลธรรมเสน  อำเภอโพธาราม ในครั้งนั้น จึงเรียกว่า  “แขวง”  ต่อมา    พ.ศ. 2441      จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากตำบลธรรมเสนมาตั้งที่ถนนอัมรินทร์  ตำบลหน้าเมือง มีพระแสนท้องฟ้า ( ป๋อง  ยมคุปต์ ) เป็นนายอำเภอ   ครั้นต่อมาบริเวณที่ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี  ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์การค้า  จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี    ไปปลูกสร้างใหม่ณ บริเวณที่มีโครงการจัดตั้ง   เป็นศูนย์ราชการปัจจุบัน

อำเภอเมืองราชบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ  454.239  ตารางกิโลเมตร

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s